Части от коня - Гаскинът

Определение: Гаскинът е мускулестата зона между кошарата и скакателната става на задния крак на коня. Основната кост е пищяла. При конете фибулата се слива с пищяла, за разлика от хората, при които фибулата е по-малка, отделна кост в крака между коляното и глезена.